Styrelsen

Styrelsen
Håkan Wedin, ordförande.
Birgitta Lundahl, vice ordförande
Veronica Gerding, sekreterare
Stellan Nolgren, ledamot
Bengt Dahlin suppleant

Kontakt med styrelsen: Info@brunnsbyn.se

Webb-sidorna

Björn Smitterberg, Björkslingan 25, 533 72 LUNDSBRUNN                   070-328 60 71;   bjoern@smitterberg.se, 
 Ansvarig utgivare  är ordföranden Håkan Wedin.
 Föreningens e-post-adress är info@brunnsbyn.se

Boende med Guldkant i Golfmiljö