Alla inlägg av Björn Smitterberg

Säsong för myror i husen – här kan du anmäla problem med ohyra

ohyra-länsförs

LF har inte längre avtal med NOMOR om skadedjursbekämpning. Man har i stället egna tekniker och då måste de boende själva anmäla till LF.

När du gör din anmälan är det vissa uppgifter som behövs för att det skall hamna på rätt avtal:

Uppgifter vid Privat försäkring (villa och fritidshus) Försäkringsnummer: 601 6208

Adress till försäkringstagaren: Björkslingan 2; 533 72 Lundsbrunn

Uppgifter om Fastighetsbolag / Bostadsrättsförening (hyres- och bostadsrätt):
Fastighetsbolag i Bostadsrättsförening BRF Brunnsbyn

Organisationsnummer: 16716449-4606

Kontaktperson hos Fastighetsbolag / Bostadsrättsförening:
Stig Kjellström, ordf
Telefon till Kontaktperson: 070-855 01 90

/Stig

Gör anmälan till försäkringsbolaget LF för åtgärd. Klicka till anmälningsblankett som du fyller i på skärmen och när du gjort den klart så går den direkt till LF.
Klicka här

Vill du hellre ringa försäkringsbolaget – tel  0500 77 73 41

 

Extra stämma antog stadgeförslag

Vid en extra stämma i kväll – 14 mars – antogs efter noggrann genomgång styrelsens förslag till ändringar av stadgarna.

Ändringarna av stadgarna föranleddes i första hand av att lgen kräver moderniseringar, och i andra hand för att styrelsen föreslagit vissa klarlägganden och tillägg. en nyhet är att föreningen nu får lov att besluta om avgift för uthyrning av bostadsrätt.

Stadgeförslaget antogs i sin helhet enhälligt och träder i kraft först i samband med att ordinarie föreningsstämma hålls i maj.