Alla inlägg av Björn Smitterberg

Satsning på solel läggs på is

Det har tagit för lång tid att få tillstånd – en del har ännu inte givits – för att styrelsen ska kunna fortsätta projektet med en solcellsanläggning.

Projektet har därför avbrutits tills vidare.

De pengar som reserverats kommer i stället medlemmarna till godo genom att det görs en extra avbetalning på föreningen lån, samt att januari blir avgiftsfri (det står noll på inbetalningskortet).

Brunnsby-dag i strålande solsken

Omkring 50 personer med en eller annan anknytning till Brunnsbyn  deltog i sen årliga sensommaresten – som i år genomfördes på söndagen.

Förutom tipspromemad, kaffe, saft och bullar samt mycket samkväm ingick i år även en femkamp me skänkta priser. Det var ett  dignande prisbord skänkta av företag och enskilda.

Föreningens ordförande Håkan Wedin var den som ansvarade för hoppborgen och det var med förväntan alla närvarande barn väntade på uppblåsningen.

Längdspottning med gröna gelegrodor – en svår del av femkampen. 

Tack till de båda i Blå Husgruppen som arrangerade!!!