Alla inlägg av Björn Smitterberg

Brunnsbybladet nr 248

Brunnsbybladet nr 248

Information från styrelsen: 20 januari 2020

Motioner
Medlem som vill lämna en motion till ordinarie föreningsstämma i maj ska enligt våra stadgar göra detta senast den 31 januari. Lämna den till styrelsen i föreningens postlåda, Björkslingan 2.

Uthyrning Blå Huset
Styrelsen har sett över reglerna för upplåtelse/uthyrning av Blå Huset. I fortsättningen hyrs inte Blå Huset ut till utomstående. Om någon utomstående grupp/organisation vill hyra får den göra en förfrågan till styrelsen, som fastställer avgiften. Regler och avgifter för medlemmars gemensamma aktiviteter (gratis) och privat fest/sammankomst (100 kr) är de samma som tidigare.

Kontaktperson värmepumparna
Mats Holm är inte längre kontaktperson vid problem med värmepumparna. I avvaktan på att ny kontaktperson har utsetts ska du kontakta någon av dessa tre i styrelsen om pannan krånglar:
Håkan Wedin 070-665 72 88,
Stellan Nolgren 079-334 78 08 eller
Stefan Sandberg 070-553 59 11.

Skötsel av värmepump/panna

Styrelsen har justerat anvisningarna kring skötseln av värmepumpen som står i informationen om ditt boende. Klipp ut och ha dessa anvisningar nära till hands vid pannan.

 Skötsel av värmepump/panna
Du är skyldig att följa de skötselanvisningar som finns till pumpen/pannan. En riktigt skött panna ger ekonomisk uppvärmning och sparar reparationskostnader.
Du ska bl a
– kontrollera ofta displayen i kontrollpanelen för ev felmeddelanden
– kontrollera och rensa avloppsbrunnen under pannan samt spillvattenkoppen och slangen ned till brunnen två gånger per år
– rengöra luftfiltret varannan månad
– kontrollera manometern i kopplingsutrymmet två gånger per år. Den ska stå på 0,5-1,5 bar
Dåligt rensad avloppsbrunn kan leda till att spillvattenslangen täpps till och vatten tränger in i elsystemet på övre delen av pannan och kortsluter systemet, med stora kostnader som följd.
I lägenheten/huset ska du också
– rengöra takventilerna minst en gång per år
– se till att ventilerna ovanför vissa fönster är öppna

Om du inte kan göra detta måste du ta hjälp av någon. Ev ersättning får du svara för. Tjänsten kan också köpas av rörmokare.
Du som fyllt 67 år kan utan kostnad ta hjälp av kommunens Fixartjänst, tfn 0511-38 68 46, telefontid vardagar kl 09-12.

Om det blir något fel på pannan som du själv inte kan avhjälpa ska du kontakta föreningens kontaktperson/er som har jour för värmepannor.

Satsning på solel läggs på is

Det har tagit för lång tid att få tillstånd – en del har ännu inte givits – för att styrelsen ska kunna fortsätta projektet med en solcellsanläggning.

Projektet har därför avbrutits tills vidare.

De pengar som reserverats kommer i stället medlemmarna till godo genom att det görs en extra avbetalning på föreningen lån, samt att januari blir avgiftsfri (det står noll på inbetalningskortet).

Brunnsbybladet 246

Brunnsbybladet nr 246

                                   Information från styrelsen: 16 september 2019

Nya medlemmarBostadsrätten på Bäckaforsvägen 20 har sålts till Majvor och Nils Larsson. De tillträdde 2019-08-01.

Solpanelsprojektet läggs ned
Styrelsen har beslutat att lägga ned solpanelsprojektet då Götene Energi inte är villiga att samarbeta kring elnätsanslutningen. Det är också osäkert om bygglovet kan bli klart så att vi hinner få färdigt allt innan 1 mars 2020 då projektet ska vara redovisat till länsstyrelsen för att få statsbidraget.

Brunnsbydagen
Brunnsbydagen 25 aug blev mycket lyckad med tipspromenad, lagtävling femkamp, hoppborg, fika och glass samt ett rikligt prisbord. Drygt 40 vuxna och barn deltog. Stort tack till Matilda Eriksson och Jessica Lindén i Blå-Hus-gruppen för det trevliga arrangemanget. Tack också till sponsorerna Tempo Lundsbrunn och Götene Leksaksaffär.

Rensa hängrännor
Vi vill påminna om att det snart är dags att rensa hängrännor och tömma renssilar under stuprören.

Uppställning av husvagnar/bilar
Som står angivet i informationen till alla som bor i Brunnsbyn får husvagnar/bilar och båtar inte förvaras längre tid på tomterna utan berörda får ordna med uppställning på annat håll.

Tröga fönster och altandörrar
Om du har fönster och/eller altandörrar som är tröga att öppna, lägg en lapp med namn och adress i föreningens brevlåda, så hör vi av oss om åtgärd.

Trädfällning
Vi planerar att fälla en del träd i dungen nära Blå Huset samt på området bakom Bäckaforsvägen 9 – 11 och Björkslingan 29 – 31.

Städdag
Höstens städdag blir lördag 26 oktober kl 10 – 12. Därefter bjuds på smörgås och kaffe i Blå Huset.

Invasiva växter
Vi har ryckt upp jättebalsamin vid komposten och kört en full kärra till återvinningscentralens särskilda insamling för invasiva växter.

Musbekämpning
Då det inte längre är tillåtet att lägga ut råttgift har vi fått ett antal musfällor av Länsförsäkringar. De ligger i Blå Hus-garaget.

Cykelmästare i Brunnsbyn
Mikael Magnusson, vår tuffa cyklist på Björkslingan 28, tog en meriterande seger i helgen. Han vann ”Boneshaker Gravel Rally” ett nytt etappcykellopp på grus i Säfsen. Loppet bestod av tre etapper: fredag 57 km, lördag 116 km och söndag bergstempo 3 km. Grattis Mikael!

 

           

Brunnsby-dag i strålande solsken

Omkring 50 personer med en eller annan anknytning till Brunnsbyn  deltog i sen årliga sensommaresten – som i år genomfördes på söndagen.

Förutom tipspromemad, kaffe, saft och bullar samt mycket samkväm ingick i år även en femkamp me skänkta priser. Det var ett  dignande prisbord skänkta av företag och enskilda.

Föreningens ordförande Håkan Wedin var den som ansvarade för hoppborgen och det var med förväntan alla närvarande barn väntade på uppblåsningen.

Längdspottning med gröna gelegrodor – en svår del av femkampen. 

Tack till de båda i Blå Husgruppen som arrangerade!!!

Brunnsbybladet nr 245

Brunnsbybladet nr 245

Information från styrelsen: 13 juni 2019
Årsstämman
Den 28 maj hölls årsstämman på Lundsbrunns kurort med 46 närvarande. Susanne Andersson, kommunalråd i Götene kommun var mötesordförande.
Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum redogjorde för årsredovisningen i vanlig ordning. Valen skedde enligt valberedningens förslag.
Således valdes Håkan Wedin till föreningens ordförande. Valberedningen omvaldes.
Styrelsen har därefter konstituerat sig varvid Stellan Nolgren utsågs till vice ordförande och Cecilia Fantenberg till sekreterare. Ledamöter är Benedicte Fjellstad och Björn Smitterberg.
Sofie Karlsson och Stefan Sandberg fortsätter som suppleanter och Cajsa Pierrou är nyvald.
Kopia av stämmoprotokollet finns i pärm i Blå Husets bokhylla.

Solpanelsprojektet
Vid årsstämman informerades om den planerade solpanelsanläggningen. Därefter har Götene
kommuns stadsarkitekt besökt Brunnsbyn och träffat ordföranden, vice ordförande och vår
konsult Rickard Karlsson för att diskutera bygglovet, som nu ser ut att lösa sig. Vi siktar på att
kalla till en extra stämma för beslut i augusti.

Nya medlemmar
Lenchen Wikenmark och Ulf Sandbergs dödsbo på Bäckaforsvägen 17 har sålt sin bostadsrätt
till Anne-Charlotte och Bengt Dahlin från Vättlösa. De tillträdde 2019-06-11.
Vidare har Alfred Krumpschmidt och Luise Krumpschmidts dödsbo på Bäckaforsvägen 32
sålt sin bostadsrätt till Anita och Roger Nordström. De tillträder 2019-08-05.