Allmän info

BOENDE MED GULDKANT  I GOLF- OCH KURORTSMILJÖ

Fakta  och historik om bostadsrättsföreningen BRUNNSBYN

BRUNNSBYN är en privat bostadsrättsförening belägen centralt i Lundsbrunn, Götene kommun, i hjärtat av Skaraborg. Brunnsbyn byggdes 1992 och omfattar 34 friliggande villor, 16 st. friliggande parhus och 20 st. lägenheter fördelade på 5 st. radhus. Samtliga 70 bostadsrätter har egna trädgårdar, förråd,  garage och fiberanslutning.

Idag finns flera barnfamiljer i vårt Brunnsbyn. Det finns tillgång till boule-, golfanläggning och i vårt gårdshus ”Blå Huset” kan man delta i gemensamma aktiviteter såsom bridgespel, yoga, bibliotek och olika studiecirklar och är till de boendes förfogande. Se gärna Kalendern nere till höger.

From juni 2015 har alla husen kopplats upp till fiber med utbud av TV, IP-telefoni och bredband.

Från Brunnsbyn är det bara 10 minuters promenad genom bokskogen till första tee!

Vi är en blandning av personer från olika håll i hela Sverige som fått ett aktivt boende med nya vänner inom Brunnsbyn. De flesta boende är seniorer och många är golfspelare men området är passande även för barnfamiljer då lekplats som ligger skyddat finns.

Bostadsrättsföreningen leds av en styrelse på fem personer samt tre suppleanter.

Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn – Historik

Idén till Brunnsbyn formades av två personer med god erfarenhet av äldre personer, Nils-Gunnar Gagnert, f.d. Vd på Lundsbrunns Kurort och Sven Bengmark, f.d. sjukvårdsdirektör vid Skaraborgs Läns Landsting. Via ett gemensamt ägt bolag Senser AB marknadsfördes idén om ett seniorboende för aktiva seniorer. Den naturhistoriska trakten med Vänern och Kinnekulle samt tillgången till Kurortens serviceutbud erbjöd många bra förutsättningar till ett gott liv efter avslutat yrkesliv.

I samråd med Götene Kommun, Götene Hus AB och Nordbanken omsattes idéerna till verklighet. Senser AB fick option på de 92.000 kvadratmeter mark som behövdes för att bygga 70 bostäder och en samlingslokal.

Samtidigt bildades det kommunala bolaget Götene Golf AB och en 18-hålsbana byggdes 1990 och invigdes 1992. 140 spelrätter tillfördes Brf Brunnsbyn och den nybildade golfklubben garanterades viss medlemsanslutning.

Produktionskostnaden för Brf Brunnsbyn var 78 miljoner kronor. Detta finansierades med lån från Nordbanken och SBAB samt medlemsinsatser vid köp av bostadsrätt. Byggnaderna färdigställdes under åren 1991 -1992, första inflyttning den 1 juli 1991, sista huset blev klart i november 1992.

Till föreningsstämman 1992 kallades 42 medlemmar. Byggherren Götene Hus AB hade dryga kostnader för osålda bostadsrätter, som mest 22 hus. Då Brf Brunnsbyn övertog ansvaret fanns där 7 osålda hus, som Götene Hus AB dock betalade månadsavgifterna för tills de blev sålda.

Med lågkonjunktur, höga räntor och fastighetskrisen i mitten på 1990-talet sjönk huspriserna och svårigheter i husförsäljningen överhuvudtaget gjorde att säljarna inte fick vad de hade betalat. Under denna period ökade räntekostnaderna, på vissa av föreningens lån upp till 16 %. Men hjälp av då gällande statliga räntebidragen kunde kapitalkostnaderna 2,3 – 3,3 milj. kronor minus räntebidrag hållas på 1,9 milj. kronor och ansågs då rimliga.

Men med fortsatt höga räntor och minskade och till sist upphörande räntebidrag blev situationen ohållbar och en rekonstruktion, 1997 – 1998, var enda räddningen för föreningen. Resultatet av förhandlingar med långivarna SBAB och Nordea blev att de avskrev 18,8 respektive 0,5 miljoner kronor av lånefordringar på föreningen. Därmed sjönk föreningens skuld till knappa 45 milj. kronor.

2001-12-01 övertogs föreningens lån på 41,5 milj. kronor av Sparbanken Skaraborg AB och har allt sedan minskats med amorteringar i genomsnitt 1 milj. kronor per år.
2011, då föreningen firade 20 års jubileum, var låneskulden nere på 31 milj. kronor.

Fastighetsskötseln sköttes ideellt av enskilda medlemmar första åren, men efterhand mot ersättning. Med ökande behov och med åldrande medlemmar anlitades Frank Arnesson med firman Franks Verktyg 2005 till 2010 för att handha fastighetsskötseln. Åren 2011-2013 har Lundsbrunns Handelsträdgård haft uppdraget att sköta gräsklippning m.m. samt snöröjning. Under 2014 hade Jockes Maskin HB uppdraget. Fr.o.m. 2015 är det Jannes Trädgårdstjänst som har hand om sommarskötseln. Vinterskötseln utförs via Lennart Berg Byggtjänst som bor i Brunnsbyn. Det har också alltid funnits medlemmar som gör stora insatser för diverse underhållsarbeten i föreningen.

År 2008 byggdes gula garaget/förrådet i anslutning till Blå Huset. Blå Huset har använts flitigt av medlemmarna till olika aktiviteter.

Under 2015 installerades fibernätverk till alla hus/lägenheter genom avtal med Götene elförening till en kostnad av 852 000 kronor, som skrivs av under 10 år.

1992 skrevs ett avtal med Lundsbrunns Kurort med tillgång till Spa, motionsanläggning och sjukgymnaster, första åren även läkare samt rabatt på hotell och restaurang. 1992 betalade föreningen 28 000 kr/år, 2013 netto ca 60 000 kr. I november 2015 upphörde avtalet då Lundsbrunns Kurort lade ned sin konferensverksamt och blev asylboende.

Bostadsrättsföreningen Brunnsbyn bildades 1990-12-01 och första styrelsen 1991 med en representant från Götene Kommun. Följande ordföranden har under årens lopp haft uppdraget :

1991-1992 Jonas Johansson (tillsatt av Götene Kommun)
1992-1998   Ove Hallberg
1998-2000 Alpo Kanto
2000-2009 Sten Östergren
2009-2011 Barbro Engström
2012 Hans Larsson (halva verksamhetsåret)
2012-2014   Ella Thyberg
2014-2016 Gunnar Abrahamsson
2016-2018, nov Stig Kjellström
2018-  Håkan Wedin

Följande personer som flyttade in när föreningen bildades bor fortfarande kvar:
Gun Hallberg samt Sten Östergren

Boende med Guldkant