Insats mot jättebalsamin

I den för Brunnsbyn gemensamma komposten för trädgårdsavfall har jättebalasaminer slagit rot i stora mängder. Nu har en kväll satsats på att en gång för alla få bort växterna och få dem till förbränning. Ett 30-tal medlemmar deltog i insatsen.
Hela växten, med roten, måste med.