Städdag

Vårens städdag kommer att bli lördagen den 17 april kl 10.
Samling vid Blå Huset. Pandemisäkert – inget inomhus.