Ny hantering av Brunnsbybladet

Styrelsen har beslutat att Brunnsbybladet inte längre ska finnas med på hemsidan och ar därför tagits bort.

Skälet till beslutet är att Brunnsbybladet ändå delas ut till alla och att de ibland innehåller uppgifter om saker som inte bör finnas tillgängliga på internet.

Du som vill titta bakåt i tiden på Brunnsbybladet kommer att finna dem samlade i en pärm i Blå Huset, där det finns en bokhylla för samlat material om Bostadsrättsföreningen.