Brunnsbybladet 252

Brunnsbybladet nr 252
Information från styrelsen: 2 oktober 2020

Nya medlemmar
Vibeke Volmer på Björkslingan 6 har sålt sin bostadsrätt till Katrin Wilczek från Lundsbrunn. Hon tillträder 2 november.

Sedan har Irene Ström på Björkslingan 19 A sålt sin bostadsrätt till Ingemar Björck från Hjo. Han tillträder 19 oktober.

Vidare har Agnieszka och Mehmet Yilmaz på Björkslingan 13 B sålt sin bostadsrätt till Carita Jansson och Jan-Olof Petersson. De tillträder 16 oktober.

Information och trivselregler
Vi har uppdaterat informationsbladen ”Till alla som bor i Brunnsbyns bostadsrättsförening”.
Bl.a. har ordet trivselregler lagts till i rubriken.
Vi vill också lyfta fram innehållet i första stycket om en gemenskap där alla arbetar för samma mål. Vidare har ett stycke om häckar lagts till. Läs gärna igenom information på nytt – det är lätt att vissa saker faller i glömska.

Facebookgrupp
Som komplement till Brunnsbybladet och hemsidan har vi bestämt att starta en facebookgrupp för Brunnsbyns medlemmar. Den ska vara sluten, vilket innebär att endast medlemmar kan se vad som skrivs i gruppen. När medlem flyttar tas han/hon bort. Du hittar den genom att söka på BRF Brunnsbyn.

Ekonomin
Räntorna på våra lån är fortfarande låga (1,10 %). Vi har också fått återbäring på vår fastighets- försäkring hos Länsförsäkringar med 10.475 kr.

 

Städdag 24 okt
Höstens städdag blir lördag 24 oktober kl 10 – 12. Ta med lövkratta. Vi bjuder på korv och fika.

Trädfällning
Några träd som står nära Blå huset kommer att fällas under hösten. Vidare diskuteras fällning av björkar i grönområdet mellan Bäckaforsvägen 7-13 och Björkslingan 29-33 med berörda medlemmar.

Skatproblem
Flera medlemmar har hört av sig om problem med många skator i sina trädgårdar. Vi har kontaktat kommunskytten som bor i Lundsbrunn om hjälp med viss avskjutning.

Ny kärransvarig
Då Niklas Björkdahl, som svarat för skötseln av vår släpkärra, har flyttat tar Mikael Magnusson, Björkslingan 28 över uppdraget.