Brunnsbyblad 250

Brunnsbybladet nr 250
Information från styrelsen: 9 juni 2020

Föreningsstämman

Vi siktar på att hålla stämma tisdag 7 juli kl 18.30, utomhus, utanför Blå Huset. Då deltagar-

antalet i stämmorna senaste åren inte varit så högt, har styrelsen beslutat att hålla stämma trots restriktionerna från myndigheterna om högst 50 personer. Dock behöver anmälan göras senast
en vecka innan, så att deltagarantalet inte överskrids. För att minimera risken för smitta kommer
vi inte att ha någon förtäring efteråt. Kallelsen och årsredovisningen kommer att delas ut senast
2 veckor innan stämman.

Enligt våra stadgar får bostadsrättshavare utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud, som antingen ska vara medlem i föreningen, äkta make, registrerad partner, sambo eller närstående,

som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud ska visa skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Med anledning av restriktionerna har riksdagen beslutat om en ny tillfällig lag som medger att

ett ombud kan företräda fler än en medlem. Fullmaktsblanketter kommer att finnas att hämta på köksbänken i Blå Huset.

30-årsjubileum

Nästa år är det 30 år sedan Brunnsbyn blev färdigbyggd. Styrelsen planerar ett jubileumsfirande.

Är du intresserad av att ingå i en planeringsgrupp så hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Myrbekämpning

Några medlemmar har fått problem med myror utomhus och efterlyst medel för bekämpning.

Det finns nu några burkar i Blå Husets garage med ett granulat som ska vara långtidsverkande och som man stör ut. Ta erforderligt och ställ sedan tillbaks burken så att det räcker till flera.

Autogiroblanketter

Du som bytt elleverantör till Skellfteå Kraft kan hämta blankett för autogiro hos Håkan Wedin.