Stämma under ovanliga former

Först och främst coronaepidemien, men så även vädret, höll på att ställa till problem när Brunnsbyns Bostadsrättsförening hade sin stämma på tisdagskvällen den 7 juli.

Platsen för stämman var vid Brunnssalongen – tak över huvudena men lite kyligt och flera deltagare huttrade nog i kylan medan verksamheten och siffrorna för 2019 äntligen kunde redovisas.

Håkan Wedin omvaldes som väntat till styrelsens ordförande.
Benedicte Fjellstad efter flera år som aktiv i verksamheter och styrelser lämnade över sinn styrelseplats till Cajsa Pierrou. Övriga i styrelsen står på tur vid nästa årsstämma.

Bilden togs vid stämman som leddes av kommunalrådet Susanne Andersson. Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum föredrog års- och verksamhetsberättelsen. Håkan Wedin öppnade stämman och han är i bildens mitt. (Vill du se bilden i större format – klicka på den!)