Brunnsbybladet 249

Brunnsbybladet nr 249 Information från styrelsen: 9 april 2020

I dessa tider med Corona-pandemin är det mycket som är satt på paus och vi kan bara hoppas att det vänder snart.

Ingen städdag
Vårens städdag som vi brukar ha i slutet av april är inställd.

Föreningsstämman
Målsättningen är att kunna hålla föreningsstämma senast i slutet av juni. Av föreningslagen framgår att en ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Vi har också denna tidsfrist i våra stadgar.
Om det fortfarande i juni finns restriktioner från myndigheterna om Covid -19 (Corona), kommer stämman att flyttas till hösten.

Ommålning av de grå husen
Under våren/försommaren kommer de grå husen på Björkslingan 21 – 33 och Bäckaforsvägen 16 – 30 att målas om. Celander Skaraborg AB kommer att utföra arbetet.
Simonssons Måleri AB som vi anlitade senast ingår numera i Celander. Information kommer att gå ut till berörda i god tid innan start. Innan dess kommer Lennart Berg bygg att åtgärda snickerier som behöver repareras.

Greenfeebiljetter
Föreningen sponsrar 14:e hålet på Lundsbrunns golfbana och får därmed marknadsföra Brunnsbyn genom skyltar vid klubbhuset samt på klubbens hemsida. Som sponsor får vi 10 greenfeebiljetter.
Styrelsen har även i år beslutat att dessa ska lottas ut till intresserade medlemmar.
Fyll i talongen nedan och lämna i föreningens postlåda senast den 19 april om du vill delta i utlottningen.

Endast en biljett per bostadsrätt kan vinnas.

                                   Med önskan om en Glad Påsk, trots coronan!

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – klipp

Jag/vi vill delta i utlottning av greenfeebiljetter

Namn                    …………………………………………………………………………

Läggs i Brunnsbyns postlåda senast 19 april

———————–