Brunnsbybladet nr 248

Brunnsbybladet nr 248

Information från styrelsen: 20 januari 2020

Motioner
Medlem som vill lämna en motion till ordinarie föreningsstämma i maj ska enligt våra stadgar göra detta senast den 31 januari. Lämna den till styrelsen i föreningens postlåda, Björkslingan 2.

Uthyrning Blå Huset
Styrelsen har sett över reglerna för upplåtelse/uthyrning av Blå Huset. I fortsättningen hyrs inte Blå Huset ut till utomstående. Om någon utomstående grupp/organisation vill hyra får den göra en förfrågan till styrelsen, som fastställer avgiften. Regler och avgifter för medlemmars gemensamma aktiviteter (gratis) och privat fest/sammankomst (100 kr) är de samma som tidigare.

Kontaktperson värmepumparna
Mats Holm är inte längre kontaktperson vid problem med värmepumparna. I avvaktan på att ny kontaktperson har utsetts ska du kontakta någon av dessa tre i styrelsen om pannan krånglar:
Håkan Wedin 070-665 72 88,
Stellan Nolgren 079-334 78 08 eller
Stefan Sandberg 070-553 59 11.

Skötsel av värmepump/panna

Styrelsen har justerat anvisningarna kring skötseln av värmepumpen som står i informationen om ditt boende. Klipp ut och ha dessa anvisningar nära till hands vid pannan.

 Skötsel av värmepump/panna
Du är skyldig att följa de skötselanvisningar som finns till pumpen/pannan. En riktigt skött panna ger ekonomisk uppvärmning och sparar reparationskostnader.
Du ska bl a
– kontrollera ofta displayen i kontrollpanelen för ev felmeddelanden
– kontrollera och rensa avloppsbrunnen under pannan samt spillvattenkoppen och slangen ned till brunnen två gånger per år
– rengöra luftfiltret varannan månad
– kontrollera manometern i kopplingsutrymmet två gånger per år. Den ska stå på 0,5-1,5 bar
Dåligt rensad avloppsbrunn kan leda till att spillvattenslangen täpps till och vatten tränger in i elsystemet på övre delen av pannan och kortsluter systemet, med stora kostnader som följd.
I lägenheten/huset ska du också
– rengöra takventilerna minst en gång per år
– se till att ventilerna ovanför vissa fönster är öppna

Om du inte kan göra detta måste du ta hjälp av någon. Ev ersättning får du svara för. Tjänsten kan också köpas av rörmokare.
Du som fyllt 67 år kan utan kostnad ta hjälp av kommunens Fixartjänst, tfn 0511-38 68 46, telefontid vardagar kl 09-12.

Om det blir något fel på pannan som du själv inte kan avhjälpa ska du kontakta föreningens kontaktperson/er som har jour för värmepannor.