Satsning på solel läggs på is

Det har tagit för lång tid att få tillstånd – en del har ännu inte givits – för att styrelsen ska kunna fortsätta projektet med en solcellsanläggning.

Projektet har därför avbrutits tills vidare.

De pengar som reserverats kommer i stället medlemmarna till godo genom att det görs en extra avbetalning på föreningen lån, samt att januari blir avgiftsfri (det står noll på inbetalningskortet).