Höstterminens bokcirkel startar
Släktforskarna har redan börjat

Sedan flera år drivs i samarbete med biblioteket i Götene en bokcirkel i Blå Huset.

Höstens bokcirkel startar onsdag 28 augusti klockan 15.

Observera att starttiden är klockan 15, vilket är en ändring jämfört med tidigare.

Övriga träffar i bokcirkeln är den 25 september, 23 oktober, 20 november och 11 december.

I Blå Huset finns också cirkel för släktforskning. Kontakta Stig Kjellström för info.