Brunnsbybladet nr 245

Brunnsbybladet nr 245

Information från styrelsen: 13 juni 2019
Årsstämman
Den 28 maj hölls årsstämman på Lundsbrunns kurort med 46 närvarande. Susanne Andersson, kommunalråd i Götene kommun var mötesordförande.
Sofia Gustafsson från RevisorsCentrum redogjorde för årsredovisningen i vanlig ordning. Valen skedde enligt valberedningens förslag.
Således valdes Håkan Wedin till föreningens ordförande. Valberedningen omvaldes.
Styrelsen har därefter konstituerat sig varvid Stellan Nolgren utsågs till vice ordförande och Cecilia Fantenberg till sekreterare. Ledamöter är Benedicte Fjellstad och Björn Smitterberg.
Sofie Karlsson och Stefan Sandberg fortsätter som suppleanter och Cajsa Pierrou är nyvald.
Kopia av stämmoprotokollet finns i pärm i Blå Husets bokhylla.

Solpanelsprojektet
Vid årsstämman informerades om den planerade solpanelsanläggningen. Därefter har Götene
kommuns stadsarkitekt besökt Brunnsbyn och träffat ordföranden, vice ordförande och vår
konsult Rickard Karlsson för att diskutera bygglovet, som nu ser ut att lösa sig. Vi siktar på att
kalla till en extra stämma för beslut i augusti.

Nya medlemmar
Lenchen Wikenmark och Ulf Sandbergs dödsbo på Bäckaforsvägen 17 har sålt sin bostadsrätt
till Anne-Charlotte och Bengt Dahlin från Vättlösa. De tillträdde 2019-06-11.
Vidare har Alfred Krumpschmidt och Luise Krumpschmidts dödsbo på Bäckaforsvägen 32
sålt sin bostadsrätt till Anita och Roger Nordström. De tillträder 2019-08-05.