Brunnsbybladet 243 27 mars

Brunnsbybladet nr 243
Information från styrelsen: 27 mars 2019

Nya medlemmar
Jimmy Hallenberg och Viktoria Mann på Björkslingan 27 har sålt sin bostadsrätt till Anders Johansson och Veronica Gerding. De tillträder 2019-04-23

Årsstämma 28 maj
Årets föreningsstämma kommer att hållas tisdag 28 maj kl 18.00 på Lundsbrunns kurort.
Kallelse delas ut i början av maj.

Städdag
Vårens städdag blir lördag 13 april med samling vid Blå Huset kl 10 och avslutning med korv/smörgås och kaffe ca kl 12. Ta gärna med lövkratta och kantskyffel om du har.

Kör sakta!
De flesta som bor i vår by respekterar hastighetsbegränsningen till 30 km/tim, men tyvärr inte alla.
Tänk på att vi har många småbarn i byn.

Komposten
Medlemmar har reagerat på att någon/några slängt plastkrukor och plåtburk i komposten. Det får naturligtvis inte ske. Ta en extra koll när du tömmer ditt växtavfall så att inte plast/keramik/plåtmaterial
slinker med.

Oönskade kattbesök
Medlemmar har återigen hört av sig om problem med oönskade kattbesök. Styrelsen vill därför understryka att det är ett strikt ansvar för kattägaren att katten inte tränger sig in hos andra, förorenar i rabatter etc.