Inställt möte

Informationsmötet planerat till den 11 februari är inställt.
Det beror på att underlag som styrelsen vill redovisa inte är klart.