Extra stämma antog stadgeförslag

Vid en extra stämma i kväll – 14 mars – antogs efter noggrann genomgång styrelsens förslag till ändringar av stadgarna.

Ändringarna av stadgarna föranleddes i första hand av att lgen kräver moderniseringar, och i andra hand för att styrelsen föreslagit vissa klarlägganden och tillägg. en nyhet är att föreningen nu får lov att besluta om avgift för uthyrning av bostadsrätt.

Stadgeförslaget antogs i sin helhet enhälligt och träder i kraft först i samband med att ordinarie föreningsstämma hålls i maj.